Projekto koordinatorius

Europinių inovacijų centras

Savanorių pr.1; Žemaičių g. 31

LT-44255 Kaunas

Tel./faksas: 8-37-206575

El.paštas: audronekisieliene@gmail.com
soneta.ivanove@gmail.com

Projekto partneriai

Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centras
Mokyklos g. 20,
LT - 74135 Jurbarkas
Tel. 8-698-19447
IĮ "Lanmeta"
V. Kudirkos g. 25,
LT - 74138 Jurbarkas
Tel. +370 447 72504
Pavidaujo kaimo bendruomenė
Ateities g. 19,
LT- 74248 Pavidaujo k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav.
Tel. +370 655 16085
UAB "Merkevičius ir Partneriai"
Kuršių g. 7-201,
LT- 48107 Kaunas
Tel. +370 683 44540
PAS AGOTĄ, B. Gardauskienės firmos parduotuvė
Vytauto Didžiojo g. 3,
LT- 74122, Jurbarkas
Tel. +370 447 71109

2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"